یک رفتار درمانیِ شناختیِ نوین برای بیماران مبتلا به بی‌خوابی مزمن: مطالعه آزمایشی مقدماتی
اخیرا رفتار درمانی شناختی به واسطه‌ی تغییر الگوهای نادرست فکری و رفتارهایی که مانع از خواب خوب می‌شود به عنوان درمان اولیه بی‌خوابی جایگاه قرص های خواب آور را گرفته است.

پزشکی و روانشناسی
پژوهشگزارش

طبق تحقیقات صورت گرفته حدود 30 تا 35 درصد مردم از مشکل بی‌خوابی رنج می برند. این امر باعث شده است تا اخیرا مصرف قرص های خواب آور در میان مردم بسیار رایج گردد. این در حالی است که مصرف بی‌رویه از این داروها می‌تواند عوارض خطرناکی را برای انسان در پی داشته باشد. یکی از راه های درمان بی‌خوابی که اخیرا به عنوان اثربخش ترین درمان هم گزارش شده است، رفتار درمانی شناختی می‌باشد. این درمان با تمرکز بر حل مسئله و تغییر الگوهای نادرست فکری و رفتاری به بهبود مشکل بی‌خوابی کمک می‌کند. این درمان همچنین، یکی از موثر‌ترین درمان های استرس و افسردگی نیز می‌باشد و از آن‌جایی که طبق تحقیقات صورت گرفته استرس در افراد یکی از دلایل اصلی بروز بی‌خوابی است، این درمان با کاهش استرس در افراد نیز، به طور چشمگیری کیفیت خواب آن ها را بهبود می‌بخشد. مقاله ی پیش رو ابتدا در طی یک مطالعه‌ی مقدماتی آزمایشی شانزده هفته‌ای، به امکان‌سنجی یک مداخله‌ی شناختی نوین که "مداخله ی خودآگاهی فیثاغورثی" نامگذاری شده است در بیماران مبتلا به بی‌خوابی مزمن می‌پردازد و سپس میزان اثربخشی آن را بررسی می‌کند. نتایج بدست آمده و بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است که می‌توان مداخله ی خودآگاهی فیثاغورثی (PSAI) را یک مداخله غیردارویی امکان پذیر در مدیریت بی‌خوابی در نظر گرفت.


برگرفته ازsciencedirect.com

عنوان: A novel cognitive behavioral treatment for patients with chronic insomnia: A pilot experimental study

ناشر: Elsevier

تاریخ انتشار: 2018 ,Jan

تعداد صفحات: 4

قیمت: 9500 تومان

روانشناسی

دانلود اصل مقاله به زبان انگلیسی