کم بینایی سه بعدی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی؛ یک بررسی از نشریه Nature
پژوهش فوق اولین مطالعه در خصوص بررسی یکپارچگی بینایی سه بعدی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی

پزشکی و روانشناسی
گزارش

کاهش ویژگیهای شناختی و حسی به ویژه در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی به عنوان مشخصه اصلی اختلالات روانی شناخته شده است 3-1. درک بصری ممکن است در نتیجه مکانیزم پیچیده ای باشد که در ایجاد یکپارچگی اطلاعات بصری نقش دارد و با عملکرد سیستم (مگنوسلولار) magnocellular یا مسیرهای بصری پروسلولار (parvocellular) و یا یکپارچگی مغزی اطلاعات حسی در سینگال های از بالا به پایین ارتباط دارد 4،5. تحقیقات قبلی در این مورد حاکی از آن است که بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی در مقایسه با گروه کنترل سالم، نقایص پردازشی و یکپارچگی بصری زودهنگامی را تجربه می نمایند6،7. یکی دیگر از مطالعات صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد که کاهش ویژگیهای ادراکی و شناختی متعدد در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی، خویشاوندان درجه یک آنها و بیماران اسکیزوتاپیال اتفاق می افتد 8.

 


برگرفته ازNature.com

عنوان: Stereopsis deficits in patients with schizophrenia in a Han Chinese population

ناشر: Nature

تاریخ انتشار: 1970 ,Jan

تعداد صفحات: 4

قیمت: 9500 تومان

روانشناسیبیماری هاتحقیقات پزشکیعلائم و نشانه ها

دانلود اصل مقاله به زبان انگلیسی