کمک به برطرف کردن اختلالات خوانشی در کودکان؛ گزارشی از نشریه نیچر
این امر نه تنها موفقیت های تحصیلی آنها را به شکل منفی تحت تاثیر قرار می دهد بلکه حتی خطر ابتلاء به بیماری های روانی، درگیری های احساسی و اجتماعی را در آنها افزایش می دهد.

پزشکی و روانشناسی
گزارشایده برای پایان نامه

بیشتر از بیست سال گذشته بنیاد Dyslexia از پسری 9 ساله با نام الکساندر درخواست نمود تا به بیان و توضیح مشکلاتی بپردازد که به عنوان ناتوانی در خواندن و نوشتن درست کلمات شناخته می شود. الکساندر در نهایت شجاعت این طور توضیح داد:" من پسری با موهای بلوند و چشمان آبی و لبخندی ملیح هستم. اطرافیان همواره از زیبایی من صحبت می کنند، آیا شانش و اقبال به خاطر داشتن چنین کودکی به مادرم رو نکرده است؟ اما من عمیقا به دلیل مشکلاتی که در نوشتن شکل درست کلمات و خواندن آنها دارم تحت فشار زیادی بسر می برم و به همین علت داستان نویسی برایم به کابوس شبانه ای تبدیل شده است. در مدرسه قدیمی ما تا اتمام تکالیف مدرسه و درس های روزانه هیچ زمانی برای بازی در نظر نگرفته شده است و چون معمولاً هیچ وقت دیگری برای بازی باقی نمی ماند عملاً هیچ بازی نیز صورت نمی گیرد. به نظر معلمان مدرسه من پسر باهوشی هستم که هیچ تلاشی برای یادگیری انجام نمی دهم. فریاد تنها روشی است که آنها برای برقراری ارتباط با من بکار می برند. همکلاسی هایم مرا مسخره می کنند و این باعث شده تا احساس تنهایی کنم


برگرفته ازNature.com

عنوان: Helping children with reading difficulties: some things we have learned so far

ناشر: Nature

تاریخ انتشار: 2017 ,Mar

تعداد صفحات: 4

قیمت: 9500 تومان

روانشناسی

دانلود اصل مقاله به زبان انگلیسی