پیش بینیِ اقدام به خودکشی افراد از طریق کابوس هایِ شبانه آنها؛ گزارشی از نشریه نیچر
نتایج بدست آمده به جای تاریخچه تجربیات آسیب‌زا ثابت می کند که کابوس ها در اقدام به خودکشی افراد به عنوان ریسک‌فاکتور مستقل عمل می کنند.

پزشکی و روانشناسی
گزارش

کابوس ها رویاهای بسیار موثری هستند که از درون‌مایه احساسی ولی منفی برخوردارند. کابوس های پی در پی می تواند به مشکلات بالینی حاد منجر شود. در سال 2001 Tanskanen و همکاران دریافتند که کابوس‌های شبانه خطر خودکشی در انسان را افزایش می‌دهد. با این حال مجموعه داده‌هایی که  توسط این محققان مورد استفاده قرار گرفته نشان می‌دهد که با افزایش تعداد کابوس‌های شبانه در سربازان جنگی احتمال خطر خودکشی در آنها افزایش می یابد. بنابراین بررسی مجدد ارتباط میان کابوس و خودکشی در این داده ها تایید می شود. طی سال های 1972 تا 2012 ارتباط میان کابوس و خودکشی در جمعیت عمومی و سربازان جنگی در Finnish National FINRISK STUDY مورد بررسی قرار گرفت، مجموعه داده های فوق از همان ویژگیهایی برخوردار بود که در مطالعه Tanskanen و همکاران بکار برده شده بود. این داده ها از 71068 شرکت کننده تشکیل شده بود که از میان آنها 3139 نفر سربازان جنگی بودند. وضعیت شرکت کنندگان در این نظرسنجی تا پایان سال 2014 یا زمان مرگ مورد بررسی قرار گرفت. دفتر ثبت علل مرگ و میر (National Causes of Death Register) تعداد خودکشی های صورت گرفته را 398 خودکشی اعلام کرد. داده ها حاکی از آن است که کابوس های پی در پی خطر خودکشی را بالا می برد. نتایج مطالعات Tanskanen و همکاران حتی در صورت کنترل تجارب جنگی سربازان ثابت باقی می ماند. در حقیقت در سربازان باتجربه جنگ کابوس ها لزوماً به خودکشی آنها منتهی نمی شوند. نتایج بدست آمده به جای تاریخچه تجربیات آسیب زا ثابت می کند که کابوس ها در اقدام به خودکشی افراد به عنوان " فاکتور ریسک مستقل" عمل می کنند. 


کلمات کلیدی
کابوس
خودکشی
برگرفته ازNature.com

عنوان: Nightmares as predictors of suicide: an extension study including war veterans

ناشر: Nature

تاریخ انتشار: 2015 ,Mar

تعداد صفحات: 4

قیمت: 9500 تومان

روانشناسی

دانلود اصل مقاله به زبان انگلیسی