مقاومت در برابر سرطان غدد مترشحه مخاط و مجاری لنفاوی بی اثر است! گزارشی از Nature
در این مقاله به بررسی مکانیزم های اصلی می پردازیم که سلول های سرطانی از طریق آنها در مقابل روش های درمانی هدفمند مقاومت می کنند. بعلاوه بررسی مکانیزم مقاومت در برابر مهارکننده های کیناز در سرطان ریه یکی دیگر از نقاط کانونی در مقاله پیش روست.

پزشکی و روانشناسی
پژوهش

ظهور و معرفی دانش ژنومیک (ژنومیک به مطالعه جامع اطلاعات ژنتیکی یک سلول یا موجود زنده گفته می شود) موجب تشخیص و شناسایی محرکهای جهشی خاص در کنیاز سرطانی (آنکوژن) و گسترش مهار کننده های مولکولی کوچک هدفمند به منظور جلوگیری از عملکرد آنها در ابتلاء به تومورهای سرطانی شده است. این مهارکننده‌های خاص، در واقع دستاوردهای بالینی هستند که اغلب موجب طول عمر بیشتر بیماران مبتلاء به سرطان می گردند. با این حال تومورهای درمان شده در اثر افزایش مقاومت در برابر روش‌های درمانی هدفمند دوباره در بدن بیمار گسترش می‌یابند. در این مقاله به بررسی مکانیزم‌های اصلی می‌پردازیم که سلول‌های سرطانی از طریق آنها در مقابل روش‌های درمانی هدفمند مقاومت می‌کنند. بعلاوه بررسی مکانیزم مقاومت در برابر مهارکننده‌های کیناز در سرطان ریه یکی دیگر از نقاط کانونی در مقاله پیش روست. در این مقاله مفاهیم نویدبخش "درمان چند دارویی" در معالجه سرطان ریه به صورت همزمان با عملکرد پروتئین های چندگانه در مسیرهای سیگنالینگ اصلی سلول سرطانی با هدف جلوگیری یا به تاخیر انداختن مقاومت در برابر روش های درمانی به صورت منطقی و شفاف مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.


برگرفته ازNature.com

عنوان: Resistance is futile: overcoming resistance to targeted therapies in lung adenocarcinoma

ناشر: Nature

تاریخ انتشار: 2017 ,Jan

تعداد صفحات: 6

قیمت: 9500 تومان

ایمونولوژیبیماری هاغدد درون ریز

دانلود اصل مقاله به زبان انگلیسی