عوامل روانشناختی در شناسایی و تشخیص علل اختلالات رشدی در کودک, گزارشی از نشریه Nature
علیرغم اینکه ممکن است انتظار داشته باشید مادر افسرده نتواند سیگنال هایی که توسط کودک فرستاده می شود را درک کرده یا به آن واکنش نشان دهد اما مطالعه دیگری در این زمینه حاکی از عدم ارتباط میان اختلالات رشدی کودک و افسردگی مادر می باشد.

پزشکی و روانشناسی
گزارش

کودکان و نوزادان از همان سنین ابتدایی از توانایی تنظیم میزان مصرف مواد غذایی به منظور تطابق و هماهنگی با فرایندها و ملزومات رشد و تکامل فیزیکی برخوردارند (Famon و همکاران، 1975). تحقیقات صورت گرفته در این زمینه حاکی از آن است که میزان انرژی دریافتی در وعده های غذایی کودکان کم سن و سال با اختلالات رشدی در مقایسه با گروه های تحت کنترل به صورت قابل ملاحظه ای کمتر می باشد (Drewett و همکاران، 2004)، بنابراین در صورتی که رشد فیزیکی کودک در زمان مقرر و به نسبت مورد انتظار حاصل نشود و هیچگونه توجیه پزشکی در رابطه با اختلالات رشدی کودک وجود نداشته باشد باید نگاهی به عوامل روان- فیزیولوژی متعددی بیاندازیم که به چرایی عدم مصرف مواد غذایی کافی در کودکان با اختلالات رشدی اشاره می کند. از جمله عوامل  فوق می توان به تجربه درد و رنج قبلی و استفراغ ناشی از مصرف مواد غذایی، ضعف در تنظیم اشتهاء، تجارب غذایی نامناسب در دوره های حساس رشد فیزیکی، اختلالات دهانی-حرکتی، اولویت های مختص به مراحل رشدی کودک نظیر بروز واکنش های نوهراسی (ترس از اتفاقات تازه) و بیزاری، حساسیت های حسی در کودک و استراتژی های تغذیه ای مورداستفاده توسط والدین کودک اشاره کرد.


برگرفته ازNature.com

عنوان: The Psychology behind growth faltering

ناشر: Nature

تاریخ انتشار: 2011 ,Jan

تعداد صفحات: 4

قیمت: 9500 تومان

روانشناسی

دانلود اصل مقاله به زبان انگلیسی