تشخیص چهره با الگوریتم ژنتیک
الگوریتم ژنتیک یا GA روشی نوین برای احراز هویت

فناوری و توسعهپزشکی و روانشناسی

تشخیص چهره، یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل، در حوزه تحلیل تصویر می باشد. تشخیص چهره، از دهه 1980، به عنوان موضوعی تحقیقی و بسیار پرحاشیه شناخته شده و راه حل‌هایی برای مسائل عملی مختلف ارائه می‌دهد. تشخیص چهره یک روش بیومتریک بوده که برای شناسایی هویت افراد عمدتاً از طریق چهره‌هایشان استفاده می‌شود. اما فرایند تشخیص چهره مورد استفاده مغز انسان برای شناسایی چهره‌ها، بسیار چالش برانگیز می باشد. در این مقاله، شیوه مبتنی برالگوریتم ژنتیک (GA) برای تشخیص چهره پیشنهاد شده است. الگوریتم پیشنهادی یک تصویر ناشناخته را با مقایسه آن با تصاویر آموزشی شناخته شده و ذخیره‌شده در پایگاه داده، تشخیص داده و همچنین اطلاعاتی در رابطه با شخص تشخیص داده شده ارائه می‌دهد. سپس الگوریتم پیشنهادی با سایر الگوریتم‌های تشخیص چهره شناخته‌شده یعنی الگوریتم‌های "تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA) "و "تحلیل تشخیصی خطی (LDA) " مقایسه می‌شوند. مشاهده شده است که نرخ تشخیص الگوریتم پیشنهادی بهتر است. 


برگرفته ازsciencedirect

عنوان: Face Recognition System Using Genetic Algorithm

ناشر: Elsevier

تاریخ انتشار: 2016 ,Jan

تعداد صفحات: 4

قیمت: 9500 تومان

ژنتیکتحقیقات پزشکیمهندسی

دانلود اصل مقاله به زبان انگلیسی