تاثیر امواج الکترومغناطیسی بر انسان؛ گزارشی از IEEE
بدن ما انسان‌ها یک سیستم زیست الکتریکی است؛ در صورتی که در معرض امواج الکترومغناطیس باشیم سیستم الکتریکی بدنمان تخریب و ممکن است به مرگ دچار شویم!

طبیعت و علوم پایهفناوری و توسعهپزشکی و روانشناسی
پژوهشایده برای پایان نامه

در این گزارش یک تحلیل کامل بر روی امواج و تشعشعات الکترومغناطیس انجام شده که امروزه بخشی از زندگی روزمره انسان‌ها هستند.  لازم به ذکر است دستگاه‌هایی که این امواج را ساطع می‌کنند در حالتی بررسی شده‌اند که بیشترین میزان خروجی این امواج را داشته‌اند؛ همچنین در این بررسی یک حالت ایده‌آل از یک اتاق ۱۵*۱۸ ارائه شده که حتی در صورتی که این اتاق به طور کامل تجهیزات الکترونیکی را در خود داشته باشد کماکان آسیبی به بدن انسان حاضر در آن نزند. در نهایت آنکه یک ایده‌پردازی برای آینده این مطالعه و روند استفاده از تکنولوژی‌های مربوط، صورت گرفته که در رابطه با استفاده از امواج مایکرویو رها شده در فضا از طریق دریافت‌کننده مبدل و تبدیل آن‌ها به جریان و سپس صرفه‌جویی در مصرف برق می‌باشد.


کلمات کلیدی
مشکلات زندگی مدرن
برگرفته ازIEEE

عنوان: EFFECT OF ELECTROMAGNETIC RADIATIONS ON HUMANS: A STUDY

ناشر: Nature

تاریخ انتشار: 2011 ,Jan

تعداد صفحات: 6

قیمت: 9500 تومان

تحقیقات پزشکیعوامل خطرمهندسیفیزیک

دانلود اصل مقاله به زبان انگلیسی